Introductie
Programma
Inschrijven

Introductie

VNG Risicobeheer Congres ‘Publieke waarde in de knel’

Elke bestuurder wil maatschappelijke doelen bereiken. Maar te vaak staan valkuilen en hindernissen het resultaat in de weg. Hoe herken je ze? Hoe voorkom je dat de publieke waarde in de knel komt?

Dat is het thema van het VNG Risicobeheer Congres op donderdag 29 oktober. ‘Publieke waarde in de knel’ is een term van de Rotterdamse Rekenkamer die de rode draden haalde uit tien jaar rekenkameronderzoek. Denk aan fenomenen als bestuurlijke overmoed, financiële risico’s onderschatten of te weinig aandacht besteden aan de uitvoering. Hoe voorkom en vermijd je zulke valkuilen en patronen?

De ondertitel van het congres luidt: ‘Op zoek naar het juiste spoor’. We onderzoeken oplossingsrichtingen. Moet een gemeente bijvoorbeeld minder bedrijfsmatig en meer vanuit maatschappelijke doelen werken? Of meer lering trekken uit wat er eerder (elders) is misgegaan? Hoe kun je bestuurlijk risicogedrag beheersen in een politieke omgeving?

Voor wie?

  • Wethouders en raadsleden
  • Gemeentesecretarissen, concerncontrollers, strategische medewerkers en HR managers

Hoe?
Deelnemers kunnen online deelnemen aan het congres.

Met wie?

  • Chris Ravensbergen, directeur VNG Risicobeheer;
  • Paul Hofstra, directeur Rekenkamer Rotterdam;
  • Wouter Hart, auteur van ‘Verdraaide Organisaties';
  • Eduard Schmidt, Universiteit van Leiden.

Naast lezingen is er ruimte voor reflectie met een panel en reacties uit de (virtuele) zaal. Panelleden zijn Tom Overmans, docent Publiek Management & Financiën bij de Universiteit Utrecht en Secretaris van de Vereniging voor Bestuurskunde, Leonard Geluk, directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Pim van Vliet, gemeentesecretaris bij de gemeente Leiden en Jeroen van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging. Het congres staat onder leiding van dagvoorzitter Geert Maarse.

Wanneer?
Donderdag 29 oktober 2020. Online programma: 10.00 –13.30 uur.

Door wie?
VNG Risicobeheer organiseert dit congres in samenwerking met:

  • Rekenkamer Rotterdam
  • Risico Platform Overheden
  • Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht
  • Wethoudersvereniging

Programma

Tijd Programma
10.00 - 10.05 uur Opening plenair programma door dagvoorzitter Geert Maarse
10.05 - 10.15 uur Q&A met Chris Ravensbergen, VNG Risicobeheer
10.15 - 10.45 uur Publieke waarde in de knel – Paul Hofstra, Rekenkamer Rotterdam
10.45 - 11.15 uur  Tafelpanel en discussie
11.15 - 11.25 uur Pauze
11.25 - 11.55 uur Terug naar de bedoeling - Wouter Hart, auteur ‘Verdraaide Organisaties’
11.55 - 12.25 uur Tafelpanel en discussie
12.25 - 12.55 uur

Werken volgens de (beste) bedoeling: kansen en risico's voor publieke organisaties - Eduard Schmidt, Universiteit Leiden

12.55 - 13.30 uur  Tafelpanel en discussie. Afsluiting. 

Inschrijven

U kunt zich direct inschrijven.

Inschrijfbutton VNG congres Risicobeheer